Biz Kimiz?

Boğa Sperması

Fertilite başarısı işletmeler için en temel unsurdur. Hem süt hem de et işletmelerinde genetik ilerlemenin ve sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için, işletmeye özel şartlar düşünülerek planlanmış sperma kullanılması son derece önemlidir. Anadolu Hayvancılık, işletmelerin geleceğinin belirlenmesine en büyük katkıyı, kaliteli içeriklerle sunmaktadır.

Buzağı Maması

Buzağılar bir işletmenin geleceği anlamına gelir. Buzağıların sağlıklı ve kaliteli kolostrum tüketimini sağladıktan sonra kullanılacak Alpuro Breeding Buzağı Mamaları, işletme karlılığını ve devamlılığını sağlayacaktır. Hayvana ihtiyacı olan kaliteli içeriğin sağlanması, işletmenin gelecek nesillerinin sağlıklı, yüksek verimli ve son derece kazançlı olmasını sağlayacaktır.

Kolostrum Yönetimi

Kolostrum, bir buzağının hayata bağlanması için gerekli en önemli unsurlardandır. Doğumun ardından tüketilecek sağlıklı ve yeterli miktarda kolostrum hayvanın olduğu kadar işletmenin de geleceğini teminat altına almaktadır. Sütçü işletmelerde üretilen kolostrum ve süt, sağlıklı koşullarda ve günümüz teknolojisine uygun olarak saklanabilmektedir. Anadolu Hayvancılık hem kolostrum hem de süt yönetiminde elde edilecek başarılarda kullanılacak teknolojik yardımcıları sizlere sağlamaktadır.

 

Holstein

Holstein Dişi

Montbeliarde

Avrupa Kırmızısı

Brown Swiss ( Montofon )

Etçi Boğalar

Kırmızı Holstein

Jersey

Simmental

Basın Bülteni & Duyurular

Blog